Myšlenka na týden

4. neděle postní  A

Jsme náchylní zapomínat na „malé“ zázraky v našem životě.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A

 • Vůči hmotným věcem je třeba se „otužovat“…
 • Nemusím mít všechno a nemusím mít všechno hned!
 • Jsem spokojený s tím, co mám.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS A

Nesmíme být zaparkovanými, vlažnými křesťany.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS A

 • Ježíšova Krev, krev Beránka, lidi neustále zachraňuje.
 • Buďme za to vděčni!

3. NEDĚLE ADVENTNÍ, CYKLUS A

 • Jan Křtitel-člověk bez masky.
 • Jeho pokora a smysl pro pravdu.
 • Jsme lidé charakterní nebo „kam vítr, tam plášť“?

2. NEDĚLE ADVENTNÍ , CYKLUS A

 • Proměnu našeho srdce, našeho života způsobí Ježíš. Musíme však nad sebou vyřknout: Chci se změnit, chci se obrátit.
 • Rozhodnutí je na nás!

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Sv. Augustin: “ Vždyť co je to za lásku ke Kristu, když se bojíme, aby přišel? Neměli bychom se, bratři, stydět? Milujeme, a bojíme se jeho příchodu? Nebo milujeme víc svoje hříchy?“
 • Člověk, který touží po Pánově příchodu, je připraven.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Věčný život je jiný jak ten náš pozemský. Není pokračováním tohoto našeho života.
 • „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo…“
 • „Bůh sám mi stačí.“ (sv. Terezie)

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Ježíš se s láskou podíval na Zachea.
 •  I dnes máme kolem sebe lidi, kteří nejsou šťastní, i když mají peníze, postavení, vliv… Někteří hledají pravý smysl života. Neodsuzujme je. Neposílejme je do pekla.
 • Přinášejme jim evangelium záchrany.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Prosit Boha umíme. Umíme i poděkovat?
 • Stále se na nás valí proud Božích darů, který až po okraj naplňuje každý okamžik našeho života.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Zvykli jsme si na polotovary. Polotovar není hotové jídlo, je třeba ho dodělat.
 • NEHOTOVOU VĚCÍ, KTEROU JE TŘEBA STÁLE DOTVÁŘET, JE I NAŠE VÍRA.
 • Modlitba, mše svatá, meditace, Písmo svaté, náboženská literatura.
 • Prosme i my: „Pane, dej nám více víry.“
 • Co ohrožuje moji víru?

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

Svátek sv. Václava nemůže být jen dnem volna. Má vyvyšovat všechno to, oč se sv. Václav snažil-a tím je, být hrdým křesťanem, který neuhne před výzvami tohoto světa a jde za Kristem.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  C

Jednou se ptali P. Pia: „Otče, jak máme být přítomni na mši svaté?“ Odpověděl: „Tak jako Panna Maria a zbožné ženy na Kalvárii: mějte s Kristem soucit a milujte ho.“

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

 • Sv. Pavel: „Ježíš přišel na svět zachránit hříšníky; a já jsem první z nich.“ (1 Tim 1,15)
 • Kdo nezažil radost z obrácení, neví, co je to skutečná radost.
 • BŮH MÁ RADOST Z OBRÁCENÍ HŘÍŠNÍKA!

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

Ve všech oblastech života musíme přijmout nějaké podmínky. Kdo se chce stát Ježíšovým učedníkem, musí přijmout jeho podmínky k následování vyslovené v evangeliu. NÁBOŽENSTVÍ BEZ BOLESTI NEJÍ JEŽÍŠOVO NÁBOŽENSTVÍ.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, CYKLUS C

Učme děti vyslovovat nejen základní slova „máma“, „táta“, ale také ať říkají Bohu: DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŇ, MÁM TĚ RÁD.