Archiv autora: farnost-jamne

Účast na mši svaté

Při mši svaté může být takový počet účastníků, který nepřekročí 30% míst k sezení v kostele, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad. Toto nařízení platí zatím do 12. prosince.