Aktuality

 • Modlitby matek – každé pondělí v 17:30 na faře
 • schola – každý pátek po mši svaté v 17:15 na faře
 • každý pátek je mše svatá pro děti
 • každou sobotu v 19:00 setkávání mládeže (spolčo) na faře (více info u Veroniky Novákové)
 • 1. čtvrtek v měsíci – Mše svatá v 16,15 hodin. Úmysl: za rodiny, kněze a za povolání k duchovnímu stavu. Po mši svaté společná modlitba nešpor a kompletáře z kněžského breviáře. Modlitbě předsedá kněz.
 • 1. pátek v měsíci – adorace po mši svaté
 • 1. sobota v měsíci – 8:00 program 1. soboty, 8:30 mše svatá (z pastoračních důvodů možné změny začátku)
 • ve všední dny přede mší svatou možnost přijetí svátosti smíření na faře (v zimním období)
 • vždy kolem 15. v měsíci bude sbírka na opravu fary(dopředu ohlášena)
 • setkání s ministranty – V pátek po mši svaté, 1x za měsíc, setkání s ministranty na faře (vždy předem ohlášeno).
 • oprava fary – žádost o stavební povolení na rekonstrukci fary; oprava střechy, fasády, komínu a odvlhčení komínu

 • mešní stipendium – pokud chce někdo přispívat na stipendium na mše svaté na společné úmysly farníků, může vložit obnos do kasičky vzadu v kostele.