Tříkrálová sbírka 2019

Při letošní tříkrálové sbírce se vybralo v Jamném 19 663,- Kč a v Rybném 5 576,- Kč.  Celkem tedy 25 239,- Kč.